Børnerettigheder i BPI Fodbold

15. jan, 2023 | Fodbold

I BPI efterlever vi DBUs børnerettigheder, der er spillernes grundlæggende rettigheder som børn. Mere information kan findes på DBUs hjemmeside.

1. Alle børn har ret til fodbold

2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

5. Alle børn har ret til et godt børneliv

6. Alle børn har ret til at være en del af noget større

7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

8. Alle børn har ret til selv at vælge

9. Alle børn har ret til social sikkerhed

10. Alle børn har ret til børneopdragelse

11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer

12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

Kontakt

Jørgen Hansen, bestyrelsesformand
Mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk
Tlf.: 25 27 13 11

Karina Nygaard, Børneudviklingstræner
Mail: k.nygaard@hotmail.com
Tlf.: 29 80 58 90