BPI Fodbolds børnepolitik

6. okt, 2022 | Fodbold

Børnepolitikken er retningslinjer for, hvordan vi som voksne skal omgås børn og unge mennesker i BPI. De skal hjælpe med, at alle børn får en god oplevelse med at spille fodbold i klubben. Denne politik gælder for alle, der arbejder med, og er omkring, børnene i BPI.

Regler og retningslinjer for børnefodbold i BPI

Børneattester

Der indhentes børneattester på alle trænere, der træner børn i BPI, ved start i klubben, samt hvert år ved sæsonstart.

Billeder

Alle billeder, der bliver taget af egne børn og spillere, på klubbens udendørsområder, må deles på de sociale medier.

Fysisk kontakt

Fysisk magtudøvelse over for børn accepteres ikke.

Rygning

Der må ikke ryges ved banerne under træning eller kamp. Al rygning skal foregå ved klubhuset.

Mobiltelefoner

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon, mens der spilles fodbold. Hverken til træning eller under kamp.
Der må kun tages billeder af holdkammerater, hvis de har givet tilladelse til det.
Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner i omklædningsrummet.

Omklædning

Spillerne klæder om sammen, før og efter kamp. Vi opfordrer til, at der bades efter kampene. Når der bades skal træneren ikke være til stede.
Trænerne skal respektere, hvis børn vil klæde om selv.

Kommunikation

Der kommunikeres via enten telefon eller Facebookgrupper.

Fællesskab og trivsel

Mobning af nogen art accepteres på ingen måde i BPI. Hvis der er mistanke om mobning, skal bestyrelsen kontaktes.

Det skal være sjovt at spille fodbold! Hvis en spilles mistrives på holdet, skal træner og/eller børneudviklingstræneren informeres, så spilleren kan hjælpes i samarbejde med forældrene.

Ved mistanke om seksuelle krænkelser skal bestyrelsen kontaktes.

Overnatning

Ved overnatninger, skal der altid være minimum to voksne til stede. Der skal altid være minimum én voksen af samme køn til stede.

Forældresamarbejde

Det forventes, at forældrene støtter op om børnepolitikken samt børnerettighederne. Der skal holdes en positiv og støttende tone, både over for børn og voksne, til træning og kampe.

Forældrene må heppe fra sidelinjen, ikke dirigere og vejlede egne eller andres børn.